Оціночна діяльність

Четвер, 23 травня 2013, 11:55

Галузь знань: 0305 « Економіка та підприємництво»

Спеціальність: 5.03050802 « Оціночна діяльність»

Термін навчання після

9 класів - 3 роки

Кваліфікація: молодший спеціаліст – оцінювач експерт,оцінювач рухомого і нерухомого майна

На українському ринку нерухомості, який розвивається досить високими темпами і має реальні стратегічні перспективи, представлені практично всі види об'єктів житлового, громадського і промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці - оцінювачі..

Фахівці-випускники зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

 

Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 91/2; тел. +38 (0432) 51-33-81, 51-33-79, 51-15-53