Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Спеціальність: 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Термін навчання після

9 класів - 3 роки 10 місяців,

11 класів – 2 роки 10 місяців

Кваліфікація: молодший спеціаліст технік з обчислювальної техніки.

Комп’ютери стали невід’ємною частиною нашого життя, комп’ютерні мережі - судини інформаційного простору. Сьогодні - це віртуальний світ, який існує паралельно реальному.

Знання архітектури ЕОМ, будови периферійних пристроїв, мов програмування, операційних систем, програмного забезпечення, вивчення та робота в середовищі локальних комп’ютерних мереж та в мережі INTERNET дозволить вам знайти роботу на будь-якому підприємстві, в банках, навчальних закладах.

 

Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 91/2; тел. +38 (0432) 51-33-81, 51-33-79, 51-15-53