Економіка підприємства

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальність: 5.03050401 «Економіка підприємства»;

Термін навчання після

9 класів - 2 роки 10 місяців,

11 класів – 1 рік 10 місяців.

Кваліфікація: молодший спеціаліст - економіст.

Молодший спеціаліст за кваліфікацією економіст призначений для фінансово-економічної роботи в різних організаціях, підприємствах та установах. Під час навчання ви освоїте економічне планування та економіко-математичне моделювання діяльності підприємства, економіку підприємства та організацію його діяльності,  бухгалтерський облік і фінанси підприємств, менеджмент  і маркетинг. Випускники мають навички роботи з професійними програмами «1С:Бухгалтерія» та «1С: Підприємство 7.7».

Можете займати посади:

  •  податкового інспектора та інших.
  •  молодшого спеціаліста з праці і кадрів;
  •  молодшого спеціаліста з фінансової роботи;
  •  бухгалтера;
  •  молодшого спеціаліста з планування;;
  •  економіста (в тому числі в комерційних банках);
 

Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 91/2; тел. +38 (0432) 51-33-81, 51-33-79, 51-15-53