Циклова комісія фінансів

Крисак Андрій Олексійович

голова циклової комісії фінансів

кандидат економічних наук

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю "Фізика та основи інформатики", 1998р.; Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит", 2000р. Працює в коледжі з 2000 року.

Коло професійних інтересів: автоматизація обліку та впровадження інформаційних технологій в фінансово-господарську діяльність підприємств.


Мусятовська Людмила Йосипівна

головний бухгалтер

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", 2002р. Працює в коледжі з 1988 року. Нагороджена знаком "Відмінник освіти України"

Коло професійних інтересів: фінанси підприємства


Фіголь Світлана Іванівна

завідувач електромеханічного відділення

Сайт викладача

Спеціаліст І категорії. Закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю "Економіка підприємства", 2002р.; Тернопільський державний економічний університет за спеціальністю "Фінанси", 2007р., навчаєть в Подільському державному аграрно-технічному університеті за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті". Працює в коледжі з 2006 року.

Коло професійних інтересів: бухгалтерський облік, бюджетна система.


Щегоцька Наталія Миколаївна

завідувач відділення транспортного менеджменту та економіки

Сайт викладача

Спеціаліст І категорії. Закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю "Економіка підприємства", 2002р.; Тернопільський державний економічний університет за спеціальністю "Фінанси", 2006р. Працює в коледжі з 2006 року.

Коло професійних інтересів: фінансова діяльність суб’єктів господарювання.


Гринчук Олена Дмитрівна

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальностями "Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади", 1998р. та "Облік і аудит", 2000р., навчаєть в Подільському державному аграрно-технічному університеті за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті". Працює в коледжі з 2001 року.

Коло професійних інтересів: банківські операції, основи аудиту.


Гудима Аліна Юріївна

Сайт викладача

Спеціаліст. Закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю "Економіка підприємства", 2008р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси і кредит», 2012р. Працює в коледжі з 2008 року.


Коло професійних інтересів: облікова політика банків, страхування автотранспортних ризиків


Домішкан Олена Степанівна

Сайт викладача

Cпеціаліст ІІ категорії. Закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю "Фінанси і кредит", 2002р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси», 2005р. Працює в коледжі з 2009 року.


Коло професійних інтересів: фінансова діяльність підприємств.


Гронський Ігор Анатолійович

Сайт викладача

Спеціаліст І категорії. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Фізика і астрономія», 1990р.; Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», 1999р. Працює у коледжі із 2000 року.

Коло професійних інтересів: статистика, статистика фінансів, страхування.


Українець Наталя Василівна

Сайт викладача

Спеціаліст. Закінчила Вінницький технічний коледж за спеціальністю «Фінанси і кредит», 2003р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», 2014р. У коледжі працює з 2013 року.


Основною метою діяльності ЦПК «Фінансів» є допомогти студенту оволодіти механізмом функціонування сучасної фінансової системи з використанням комп’ютерних мереж і програм, зокрема, «1С: Бухгалтерія», «Парус», «Клієнт-Банк», вмінням синтезувати і творчо застосовувати набуті знання у вирішенні проблемних ситуацій, оволодіти практичними навичками, які допоможуть приймати обґрунтовані фінансові рішення.

Про це свідчить робота викладачів циклової предметної комісії «Фінансів», які на заняттях використовують сучасні інтерактивні методи навчання із застосуванням новітніх технологій. Прикладом можуть слугувати розробка та запровадження особистих навчальних сайтів викладачів комісії, викладання нового матеріалу за допомогою презентацій та демонстрацій, тестування та контроль знань в режимі Оnline, застосування на заняттях ділових ігор, групових та командних завдань, ерудит-шоу, брейн-рингів, широкого використання автоматизованого контролю.

Викладачі ЦПК «Фінансів» постійно підвищують свій фаховий рівень, приймаючи активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, читаннях, олімпіадах, проходять підвищення кваліфікації у інших навчальних закладах, навчаючись у магістратурі та аспірантурі.

 •  оціночна діяльність
 •  методи і моделі оцінювання
 •  банківські операції
 •  бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 •  бухгалтерський облік
 •  бухгалтерський облік ІІ
 •  бюджетна система
 •  гроші і кредит
 •  державний фінансовий контроль
 •  інвестування
 •  інформаційні системи та технології у фінансових установах
 •  інформаційні системи та технології на підприємстві
 •  казначейська справа
 •  податкова система
 •  страхові послуги
 •  фінанси
 •  фінанси підприємства
 •  фінансовий облік
 

Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 91/2; тел. +38 (0432) 51-33-81, 51-33-79, 51-15-53