Циклова комісія електромеханіки

Ситніков Олександр Олексійович

голова циклової комісії електромеханіки

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», 1989р. Працює в коледжі з 1997 року.


Рихлюк Віктор Петрович

заступник директора з виробничого навчання

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1995 році. Закінчив Вінницький політехнічний технікум за спеціальністю "Експлуатація та ремонт лічильних і лічильно-аналітичних машин", 1980р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електроенергетика", 1985р. Працює в коледжі з 2001 року.


Ніколаєв Ігор Мойсеєвич

завідувач заочного відділення

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1995 році. Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Напівпровідникові прилади", 1966р. Працює в коледжі з 1967 року.


Костюк Микола Олександрович

голова циклової комісії охорони праці та безпеки життєдіяльності

завідувач лабораторій

сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Нагороджжений знаком "Відмінник освіти України" у 1999 році. Закінчив Вінницький політехнічний технікум, 1969р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Енергопостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства", 1992р. Працює в коледжі з 1985 року.


Гуменюк Сергій Антонович

завідувач майстерень

сайт викладача

Викладач І категорії.Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", 1989р. Працює в коледжі з 2008 року.


Мирончак Наталія Михайлівна

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчила Харківський автомобільно-дорожний інститут за спеціальністю "Автомобільний транспорт", 1977р. Працює в коледжі з 2001 року.


Скерський Олексій Євгенович

Сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Виробництво електронних засобів", 2001р. Працює в коледжі з 2001 року.


Костюк Юрій Миколайович

Спеціаліст ІІ категорії. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів за спеціальністю "Виробництво мікроелектронних пристроїв", 1992р.; Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Програмне забезпечення автоматизованих систем", 2002р. Працює в коледжі з 2006 року.


Захарченко Михайло Григорович

сайт викладача

Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні прилади", 1966р. Працює в коледжі з 2007 року.


Форманчук Микола Іліч

Спеціаліст вищої категорії. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" у 1999 році. Закінчив Вінницький технікум електронних приладів за спеціальністю "Виробництво напівпровідникових приладів", 1972р.; Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Радіотехніка", 1980р. Працює в коледжі з 1977 року.


В плані підвищення якості знань викладачі комісії постійно працюють над покращенням матеріально технічної бази спеціальності. Унаочнення матеріалу сприяє кращому його засвоєнню студентами.

Викладачі комісії під час уроків широко використовують сучасні мультимедійні технічні засоби навчання.

Велика кількість лабораторних робіт виконується безпосередньо на автомобілях.

Широко впровадженні в навчальний процес комп’ютери та пакети прикладних комп’ютерних програм.

Створено відеотеку зі спеціальних дисциплін, перегляд відео та анімаційних сюжетів несе велику інформативність.

Тести та роздатковий матеріал дозволяють контролювати, закріплювати знання та вміння, набуті в процесі навчання.

Викладачі комісії використовують міжпредметні зв’язки під час вивчення нового матеріалу.

Викладачі циклової комісії займаються підготовкою студентів до участі у внутрішніх та обласних конкурсах, олімпіадах з спеціальних дисциплін.

 • будова та експлуатація автомобілів і тракторів
 • вступ до спеціальності
 • двигуни автомобілів і тракторів
 • електричні і мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів
 • електроустаткування автомобілів і тракторів
 • електричні машини та основи електроприводу
 • електроні мікропроцесорні системи автотранспортних засобів
 • метрологія та вимірювальна техніка
 • мікропроцесорна техніка
 • основи автоматики
 • основи електроенергетики і електропостачання автомобілів і тракторів
 • основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху
 • правила дорожнього руху
 • схемотехніка
 • технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
 

Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 91/2; тел. +38 (0432) 51-33-81, 51-33-79, 51-15-53