Доступ до публічної інформації

Вінницький технічний коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюєтьс у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
- форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок - .doc)

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 91/2 (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (0432) 51-33-81;
факс: (0432) 43-99-19;
електронна пошта: info@vtc.vn.ua

 

Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 91/2; тел. +38 (0432) 51-33-81, 51-33-79, 51-15-53